WSPARCIE KLIENTA


W ramach współpracy proponujemy Państwu profesjonalną pomoc i doradztwo, a także bezpośredni kontakt poprzez kompleksową obsługę:
 

Odbieramy dokumenty księgowe od klientów

Bezpośrednio komunikujemy się z każdym klientem

Udostępniamy na bieżąco dane finansowe klienta

OBSŁUGA KSIĘGOWA


W ramach współpracy księgowych proponujemy Państwu takie usługi jak:

Księgi handlowe

Księga przychodów i rozchodów

Ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

Rejestr sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług

Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz obsługa audytu

Sporządzanie i analizowanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych

Sporządzanie deklaracji: GUS, NBP, Intrastat

Reprezentowanie Firmy Klienta w urzędach

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE


W zakresie administracji kadrowo-płacowej proponujemy Państwu obsługę:

Naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem dodatków i potrąceń

Naliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem

Sporządzanie deklaracji PIT i ZUS w imieniu pracodawcy

 

Przygotowywanie dokumentacji płacowej dla firmy i jej pracowników

Przygotowywanie i składanie rocznych informacji o dochodach/deklaracji
(PIT-11, PIT-4R, PIT-40)

Tworzenie i administracja teczek personalnych

Ewidencja i kontrola wymiaru urlopów pracowniczych

Dostarczanie wzorów umów i dokumentacji pracowniczej

Monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP

Świadectwa pracy

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH


Zapewniamy pomoc w rejestracji jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek z o.o., spółek cywilnych i innych spółek prawa handlowego.
W ramach współpracy podejmujemy kroki prawno-organizacyjne mające na celu rejestrację firmy, zarówno dla jednoosobowych działalności jak i spółek. Doradzamy naszym Klientom w wyborze optymalnej formy działalności biznesowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ WYCENĘ W CIĄGU 24H!


biuro@wojciechgajewski.pl

tel. +48 22 300-29-02